Sat 10/12/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Bethel, Bethel Tournamen TBD   >Boys Travel> U9 Sounders Tournament    ES 
 Sun 10/13/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Bethel, Bethel Tournamen TBD   >Boys Travel> U9 Sounders Tournament    ES